Ταξίμ, ἐπίθεση Ἀστυνομίας

Ἡ τουρκικὴ Ἀστυνομία παρενέβη στὴν πλατεῖα Ταξίμ, καὶ οἱ συγκρούσεις μὲ τοὺς διαδηλωτὲς συνεχίζονται, οἱ ὁποῖοι ὑποχώρησαν ἀρχικά, ἀλλὰ πέρασαν στὶς ἀντεπιθέσεις τους μὲ μολότωφ καὶ πέτρες• πολλὰ ὁδοφράγματα γκρεμίστηκαν, ἄλλα τὰ περισσότερα τὰ κράτησαν οἱ διαδηλωτὲς ὅλη τὴν ἡμέρα, μὲ κλιμάκωση τῶν ὁδομαχιῶν τὸ βράδυ. Ἡ κυβέρνηση προχώρησε στὴν πρώτη ἐπίδειξη δυνάμεως, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐκκαθάριση τῶν πλατειῶν σὲ ὅλες τὶς πόλεις• ἀπ’ τὴν πλευρά του ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐπικύρωσε τὸν νόμο γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἀλκοόλ, μετὰ τὶς δέκα τὸ βράδυ καὶ τοῦ φιλιοῦ δημοσίως, τὰ ὁποῖα καὶ εἶχαν ἀποτελέσει τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἔκρηξη. Ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη, ἐνῶ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία εἶναι ἀπρόβλεπτες πλέον, μὲ τὴν μείωση τοῦ τουρισμοῦ σχεδὸν στὸ 50% καὶ τὴν ἀποδιοργάνωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς• ἑκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες ἀκυρώνουν ἀπὸ τώρα τὶς κρατήσεις τους.