Κίνα, νέο διαστημόπλοιο

Τὴν πέμπτη ἐπιτυχῆ ἐκτόξευση ἐπηνδρωμένου διαστημοπλοίου ἔκανε ἡ Κίνα, μὲ προορισμὸ τὸν διαστημικό της σταθμό• τρεῖς κοσμοναῦτες ἐπιβαίνουν στὸ διαστημόπλοιο, δύο ἄνδρες καὶ μία γυναῖκα, καὶ θὰ παραμείνουν στὸν σταθμὸ δεκαπέντε μέρες, ὅπου θὰ πραγματοποιήσουν πολλὰ πειράματα, μὲ αὐτόματο τρόπο καὶ χειροκίνητο τῶν ὀργάνων. Ἡ Κίνα διαθέτει δικό της διαστημικὸ σταθμό, ἀνεξάρτητο ἀπ’ τὸν κοινὸ ρωσοαμαερικανικό, τὸν ὁποῖο σταδιακὰ καὶ ἐπεκτείνει• ἡ προετοιμασία τῆς ἐκτοξεύσεως ἔγινε μὲ πλήρη δημοσιότητα καὶ συνεντεύξεις τῶν κοσμοναυτῶν, ἐνῶ πρόκειται νὰ ἔχουν ἐπικοινωνία καὶ μὲ σχολεῖα στὸ ἔδαφος, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀποστολῆς τους. Τὸ διαστημικὸ πρόγραμμα θεωρεῖται σημαντικὸ ἐπίτευγμα ἀπ’ τὸ Πεκῖνο, γιὰ τὴν διεθνῆ προβολή του. Πάντως ἡ κινεζικὴ διαστημικὴ βιομηχανία ζήτησε τὴν συνεργασία της μὲ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας.