Ἀποκαλύψεις τῶν ὑπογείων διασυνδέσεων

Οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις τῶν δημοσιογραφιζόντων ἐν Ἑλλάδι ἀποκαλύφθηκαν μὲ τὴν δημοσίευση στὸ διαδίκτυο τῆς καταστάσεως τῶν ἀμοιβῶν τους στὴν ΕΡΤ• τὰ μυθικὰ ποσὰ ἔχουν προκαλέσει πάταγο, καθὼς ὅλοι διερωτῶνται, ἐὰν θὰ μοίραζαν οἱ ἰθύνοντες ἔτσι ἁπλόχερα στοὺς ἀργόμισθους τὴν πατρική τους περιουσία• ἀγράμματοι, ἀνιστόρητοι εἶναι ὅλοι σχεδόν, μὲ μοναδικὸ προσὸν τὴν εὐέλικτη μέση πρὸς τοὺς κυβερνῶντες καὶ τὴν ἀμερικανοαριστερὴ ἐπικυριαρχία. Οὐδεμία σχέση εἶχε ἡ ΕΡΤ μὲ τὴν ἀντικειμενικὴ ἐνημέρωση, τὴν δημοκρατία καὶ τὴν χρηστὴ διαχείριση τοῦ κόπου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ• δημοσιογράφος εἶναι ὅποιος λέει καὶ ὄχι στὸν ὅποιο ἐργοδότη του, ἰδιώτη ἢ κράτος, διαφορετικὰ εἶναι ἕνας πληρωμένος κονδυλοφόρος, ὅπως ἔλεγαν παλιά. Ἔζησε τὴν ἐξαθλίωση περισσότερο μετὰ τὸ 2009 ὁ Ἕλληνας καὶ αἰσθάνεται τουλάχιστον ἀπέχθεια ἀπέναντί τους.