Μεγάλο ἐπιχείρημα, ἐκλογὲς

Τὸ μεγάλο ἐπιχείρημα τοῦ πρωθυπουργοῦ πρὸς τοὺς ἑταίρους του εἶναι, ἀποδοχὴ τοῦ κλεισίματος τῶν ζημιογόνων ὀργανισμῶν, ὅπως τῆς ΕΡΤ ἢ ἐκλογὲς σὲ τριάντα μέρες, καθὼς ἡ Βουλὴ δὲν δίδει ἄλλη πλειοψηφία• στὸ ἐσωτερικὸ τῶν δύο κομμάτων ἐπικρατεῖ ἀναταραχή, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι προτιμᾶται ἡ κυβερνητικὴ συνοχή. Ἕνας δυὸ μίλησαν γιὰ παραίτηση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ κι ἀμέσως μετὰ ἀνακάλεσαν, ἐνῶ κορυφαῖα στελέχη τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς κυβερνητικῆς ἀποφάσεως• ἡ διαφορὰ ὁδηγεῖται σὲ συμβιβασμό. Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας κι ἡ προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων ἐπίσης, γίνονται χάρις στὴν ἐπιμονὴ καὶ ἐργατικότητα τοῦ πρωθυπουργοῦ πρωτίστως καὶ μερικῶν ὑπουργῶν, διότι οἱ «συνέταιροι» ἐπιδίδονται στὴν διατήρηση τῶν κυκλωμάτων τους στὸ δημόσιο ταμεῖο• ἔτσι δὲν τοὺς ἀπεστάλη πρὸς ὑπογραφὴ ἡ Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου. Ἡ πρωτοβουλία τοῦ ἀρχηγίσκου γιὰ πρόταση δυσπιστίας πρὸς τὴν κυβέρνηση δὲν βρῆκε ἀπήχηση. Ὅλοι φοβοῦνται τὴν ψηφοφορία, ὁ Ναπολεοντίσκος τρέμει.