Συμβιβασμὸς τῶν ἑταίρων

Ἡ κυβερνητικὴ κρίση ἀπεσοβήθη, καθὼς οἱ δύο ἑταῖροι ζήτησαν συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἀμέσως μετὰ τὴν συνομιλία τους, καὶ ὑπογράμμισαν ὅτι στηρίζουν τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ ξέχασαν στὶς δηλώσεις τὴν κατάργηση τοῦ προεδρικοῦ διατάγματος γιὰ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ• ὁ φόβος τῶν ἐκλογῶν, τῶν ἰδίων καὶ τῶν βουλευτῶν τους, βάρυνε περισσότερο. Ἔτσι μίλησαν γιὰ τὸν σεβασμὸ στὴ δημοκρατία καὶ στὸν κόπο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀνάγκη διατηρήσεως τῆς κυβερνητικῆς σταθερότητος• ἡ συνάντηση θὰ γινόταν, ἔτσι κι ἀλλιῶς, τὶς ἔχουμε συνηθίσει ἄλλωστε τὶς διαβουλεύσεις τους. Πολὺ πιθανὴ ἡ ὑποβολὴ προτάσεως ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ ψῆφο ἐμπιστοσύνης, λίαν συντόμως καὶ ὁ ἀνασχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως μᾶλλον τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἐνῶ ἡ νέα ΕΡΤ ἀναμένεται… Ἡ ἐπίδειξη συνοχῆς καὶ σταθερότητος προέχουν γιὰ τὴν χώρα καὶ γιὰ τὰ δύο κόμματα. Ἡ ὑπόθεση φέρει νικητὴ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ἐνισχυμένους ἴσως τοὺς δύο.