Κλείσιμο τῆς ΕΡΤ ἢ ἐκλογὲς

Ἡ πρόκληση τοῦ πρωθυπουργοῦ πρὸς τοὺς δύο κυβερνητικοὺς ἑταίρους εἶναι σαφέστατη: ψηφίζουν τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ΕΡΤ ἢ πάει ἡ χώρα σε τριάντα μέρες σὲ ἐκλογές. Οἱ ἀρχηγοὶ τὸ ἀντιλήφθηκαν καὶ κρατᾶνε χαμηλοὺς τόνους, ἐνῶ ὅλοι τους σχεδὸν οἱ βουλευτές, ἐκτὸς ἀπὸ καναδυὸ χωρὶς πολιτικὴ αἴσθηση, εἶναι ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως, δηλαδὴ τῆς παρατάσεως τῆς σημερινῆς Βουλῆς• γνωρίζουν ἄριστα ὅτι στὶς κάλπες δὲν πρόκειται νὰ δοῦν τὴν ψῆφο τους, ὁπότε προτιμοῦν τὰ σημερινὰ βουλευτικά τους προνόμια. Ἡ στάση τοῦ κόσμου φάνηκε στὸ προαύλιο τῆς ΕΡΤ, συγκεντρώθηκαν μερικὲς ἑκατοντάδες καὶ οἱ ἀργόσχολοι πολιτικοὶ ἀρχηγοί, ὅταν μόνο στὴν ΕΡΤ οἱ ἐργαζόμενοι εἶναι τουλάχιστον 2600. Οὔτε αὐτοὶ δὲν πῆγαν.