Παρακολουθήσεις καὶ Ὀμπάμα

Σὲ μεῖζον πολιτικὸ πρόβλημα γιὰ τὸν πρόεδρο ἐξελίσσεται ἡ ὑπόθεση της παρακολουθήσεως δεκάδων ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας• ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν εἶναι χαμένος, μετὰ τὴν ἐμφάνισή του στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, ἐνῶ ἡ Ρωσία τοῦ ἔχει παραχωρήσει πολιτικὸ ἄσυλο. Οἱ μεγάλες πύλες τοῦ διαδικτύου ζητοῦν ἄδεια ἀπ’ τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν δημοσιοποίηση τῶν στοιχείων της, ἀλλὰ καὶ ἡ κατακραυγὴ ἀπ’ τοὺς Φιλελεύθερους Ἀμερικανοὺς κλιμακώνεται• τὸ Εὐρωκοινοβούλιο ἄρχισε τὴν διεξαγωγὴ ἐρεύνης, γιὰ τὸ ἐὰν γίνονταν παρακολουθήσεις καὶ Εὐρωπαίων πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ μεγάλες χῶρες, πλήν τῆς Βρεταννίας ἡ ὁποία ἐμπλέκεται στὴν ὑπόθεση, ζήτησαν εὐθέως ἐξηγήσεις ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον. Οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς χαρακτηρίζουν τὸ σκάνδαλο παρόμοιο μὲ ἐκεῖνο τοῦ Γουωτεργκαίητ καὶ βλέπουν τὴν ἀμηχανία καὶ τὴν δυσκαμψία στὴν στάση τοῦ Λευκοῦ Οἴκου• ἡ δεύτερη θητεία τοῦ προέδρου ἄρχισε μὲ τοὺς χειρότερους οἰωνοὺς καὶ δυσκολίες γιὰ αἴσιο τέλος της.