Ραδιοτηλεόραση καὶ ἀντιδράσεις ξένων

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ξένων στὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ ἦταν ἀνάμικτες, μὲ ἀξιόλογη διακύμανση, καὶ χαρακτηριστικὲς πρὸς ἑρμηνεία• οἱ περισσότεροι καταδίκασαν τὴν ἀπόφαση καὶ ὑπερασπίστηκαν τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, ὅπως ἔπρεπε νὰ κάνουν, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀξιολόγηση τοῦ προβλήματος. Δὲν προχώρησαν στὴν διερεύνηση: Ἴσχυε πράγματι στὴν ἑλληνικὴ ραδιοτηλεόραση ὁ σεβασμὸς τοῦ διαλόγου; Ἀντιθέτως ἔκριναν τὰ γεγονότα μὲ ἀξίωμα τὴν θεωρία• φυσικά, σὲ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς μέτρησε ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα κι ἡ δουλικὴ ἐξυπηρέτησή της. Ἡ ΕΡΤ ἦταν κρατικοδίαιτη πάντοτε, ἀλλὰ τὴν τριακονταετία ἔγινε καὶ συστηματικὰ ἀριστερόστροφη καὶ ἀμερικανόδουλη, τίποτε ἄλλο• οἱ θαμῶνες τῶν μπὰρ τοῦ Κολωνακίου μετέφεραν τὶς διαμαρτυρίες τους στοὺς ξένους, κι αὐτοὶ ἀνταποκρίθηκαν ὡς ἀμοιβαίως ὑποχρεωμένοι. Ὑπῆρξαν καὶ ἐξαιρέσεις πολλῶν σοβαρῶν ἐντύπων πρὸς τιμήν τους.