Πάλιν, ἀναιμικὴ διαδήλωση

Οἱ συγκεντρώσεις περὶ τὸ Ραδιομέγαρο ἦταν πάλιν ἀναιμικές, «ἀραία, ἀραία νὰ φαινόμαστε καμιὰ σαρανταρέα»• οἱ τόνοι τῶν πολιτικῶν πολὺ χαμηλοὶ κι ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου ἀπὸ μηδενικὴ μέχρι ἀρνητική. Τὸ «μεῖζον», κατὰ τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τοὺς κυβερνητικοὺς ἑταίρους, ζήτημα ξεφούσκωσε σὲ μία μέρα• οἱ κρατικοδίαιτοι συνδικαλιστὲς κήρυξαν ἀπεργία, ὑποχρεωτικὰ τοὺς ἀκολούθησαν οἱ ἐργαζόμενοι στὶς συγκοινωνίες, ἀλλὰ πέραν τούτου οὐδέν, πλὴν τῆς ἀτλαντοκίνητης διαπλοκῆς. Οἱ διαδηλώσεις περιορίστηκαν στὴν Ἁγία Παρασκευή, χωρὶς οὐδεμία παρουσία, ἔστω καὶ τυπικὴ στὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης• ἡ ἐκτόνωση ἦρθε μόνη της, ἀλλὰ τὰ πολιτικὰ ἐρωτήματα εἶναι ἀμείλικτα. Οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ σύμβουλοί τους –περιλαμβανομένων τῶν κυβερνητικῶν ἑταίρων-, τόσο ἀποκομμένοι εἶναι ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα; Οὔτε ἁπλῆ λογικὴ ἀνάλυση τῶν δεδομένων δὲν κάνουν. Ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος συζητάει γιὰ τὴν συγκέντρωση τῆς Δευτέρας στὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ πολλοὶ στὴν Κουμουνδούρου ἐπιμένουν ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει κόσμο…