Ἀξιολόγηση πωλήσεως ΔΕΣΦΑ

Ἡ προσφορὰ τῶν Ἀζέρων γιὰ τὴν ΔΕΣΦΑ ἄνοιξε καὶ ἀξιολογεῖται ἀπ’ τὸ ΤΑΙΠΕΔ καὶ τὰ ΕΛΠΕ, ὡς πρὸς τοὺς ὅρους της• ἐπισήμως δὲν ἔγινε τίποτε γνωστό, ἀλλὰ ἀνεπίσημες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι κυμαίνεται γύρω στὰ 430 ἑκατομμύρια εὐρώ. Τὸ ποσὸ μπορεῖ νὰ αὐξηθεῖ καὶ στὰ πεντακόσια, μὲ κάποιες πρόσθετες διευκολύνσεις• ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ δὲν ἐπείγεται, διότι προτιμάει οἱ σχετικὲς διαπραγματεύσεις νὰ γίνουν, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Ἀζερμπαϊτζὰν ὡς πρὸς τὸν ἀγωγὸ ΤΑΡ ἢ Ναμποῦκο, ὁπότε θὰ κριθεῖ τὸ ἐὰν θὰ περάσει ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα τὸ ἀζερικὸ φυσικὸ ἀέριο. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ διαγωνισμοῦ θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, διότι καὶ οἱ Ρῶσοι δείχνουν ὅτι ἀλλάζουν ἄποψη.