Ἀναστασιάδης μὲ Ὁλλὰντ

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἔγινε δεκτὸς ἀπ’ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ συζήτησε μαζί του τὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ διμερῆ προβλήματα• πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Κυπρίου προέδρου στὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ἐκλογή του πρὸ τριμήνου. Ὁ Γάλλος πρόεδρος προσέφερε τὴν ὑποστήριξη τῆς χώρας του πρὸς τὴν μεγαλόνησο, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων της μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου, ἐνῶ ἰδιαίτερη συζήτηση ἔγινε γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς Κύπρου• ἡ γαλλικὴ ἑταιρεία TOTAL ἀνέλαβε τὶς γεωφυσικὲς ἔρευνες στὰ οἰκόπεδα 10 καὶ 11. Ἡ ὁλοκλήρωση τῶν γεωτρήσεων στὸ οἰκόπεδο 12 ἀπ’ τὴν Noble, θὰ δείξει τὴν ποσότητα τῶν ἀποθεμάτων καὶ τὴν δυνατότητα ἀξιοποιήσεώς τους.