ΗΠΑ καὶ παρακολουθήσεις

Οἱ παρακολουθήσεις δεκάδων ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας συγκλονίζει τὴν χώρα, ἐνῶ οἱ δικαιολογίες τῶν ἐπισήμων, ὅτι ἔχουν προλάβει πολλὲς τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, δὲν πείθουν καθόλου• στὴν πολιτεία Οὔτα, γνωστὴ γιὰ τοὺς Μουρμόνους της, ἔχει κατασκευασθεῖ τὸ κέντρο παρακολουθήσεων, ἕνα ἀπ’ τὰ μεγαλύτερα κτίρια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, γιὰ τὴν ἄμεση ἀξιολόγηση ὅλων τῶν δεδομένων. Ὁ Ἐντουάρντ Σνόουντεν ἀπ’ τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ ἐπιμένει ὅτι δὲν ἀνακαλεῖ τὶς καταγγελίες του, ἀλλὰ καὶ ὅτι θὰ ἀγωνισθεῖ γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν ἔκδοσή του στὴν Ἀμερική, ἐνῶ γίνονται πολλὲς διαδηλώσεις ἀλληλεγγύης γιὰ ὑποστήριξή του• ἡ κατακραυγὴ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς εἶναι ἔντονη, κι ὁ Λευκὸς Οἶκος ἀναμένει τὴν ἐκτόνωσή της γιὰ τὴν δημόσια ἐμφάνιση τοῦ προέδρου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐξαφανισθεῖ ἀπ’ τὴν ἐπικαιρότητα. Οἱ ἀπαντήσεις στὶς ἐρωτήσεις τῶν ἄλλων κυβερνήσεων δὲν ἐδόθησαν• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἔχει πληγεῖ στὴν εὐαίσθητη πλευρά του.