Διαδοχὴ τοῦ Μπὲν Μπερνάκε

Ἡ διαδοχὴ τοῦ Μπὲν Μπερνάκε, στὴν προεδρία τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ἀπασχολεῖ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες• ἡ δεκαετὴς θητεία του κρίνεται ἀρνητικά, καθὼς συνέπεσε μὲ τὴν κρίση τῶν τοξικῶν ὁμολόγων καὶ τὴν χειρότερη ὕφεση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὶς τελευταῖες δεκαετίες. Ὡς διάδοχός του προβάλλεται ἡ ἀντιπρόεδρος Ζάννετ Γιέλλεντ, ἂν καὶ δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ τίποτε• ἡ θητεία λήγει στὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἀλλὰ ἡ προετοιμασία ἄρχισε ἀπὸ τώρα. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται ὡς μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ τὸν πρόεδρο, διότι ἔχει πληγεῖ πολὺ ἡ δημοτικότητά του ἀπ’ τὸ σκάνδαλο τῶν παρακολουθήσεων καὶ τὶς ἀποτυχίες στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική• τὸ πρόβλημα ὅμως βρίσκεται στὶς σχέσεις τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα μὲ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, διότι διαφωνοῦν στὴ δημοσιονομικὴ πολιτική. Πέντε μῆνες μετὰ τὴν ὁρκωμοσία του κι ἀκόμη δὲν ἔχει ἐπέλθει συφμωνία γιὰ τὸν προϋπολογισμὸ καὶ δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα οὐδεμία διέξοδος.