Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ πρῶτες, Τόκυο, 6,35%, καὶ Σαγκάη, 2,83%, ἐνῶ στὴ Δύση ἦταν χαμηλότερες• τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στά, 1,3319 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε, 125,4385 γιέν, ὅπως καὶ τὸ δολλάριο, 94,1820, ἐνῶ ὁ χρυσὸς βελτιώθηκε, 1386,25 καὶ τὸ πετρέλαιο παρέμεινε σταθερό, 103,28. Ἡ ἔκθεση τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, γιὰ μείωση τῆς προβλέψεως ἀναπτύξεως τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, ἐπηρέασε τὴν Ἀσία, ἐνῶ στὴν Εὐρώπη περισσότερο τὸ διαφαινόμενο ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ Ἀμερικῆς, μὲ τὴν γαλλικὴ ἐπιμονὴ στὴν ἐξαίρεση τῶν πολιτιστικῶν προϊόντων• οἱ Ἀμερικανοὶ γνωρίζουν ὅτι οἱ ἐξαγωγὲς τοῦ Χόλλυγουντ εἶναι τὰ πρῶτα τους προϊόντα καὶ δὲν θὰ ἤθελαν μὲ κανέναν τρόπο τὴν ἐξαίρεσή τους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ διατήρηση στὸ ἔδαφος τῶν Boeing787 τῶν ἰαπωνικῶν ἀερογραμμῶν, λόγῳ βλάβης στὶς μηχανές, στὴ συνέχεια τῆς προηγουμένης, θεωρεῖται ὡς σοβαρὴ ζημία στὶς ἐξαγωγὲς ἀεροσκαφῶν.