Βρεταννία, Ὀκτὼ μεγάλοι

Ἡ σύνοδος κορυφῆς τῶν Ὀκτὼ μεγάλων στὸ Μπέλφαστ τὸ Σαββατοκύριακο θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ ὅλα τὰ τρέχοντα διεθνῆ προβλήματα, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά• Βόρειος Κορέα, Μέση Ἀνατολὴ καὶ περισσότερο Συρία, Τουρκία καὶ Λιβύη εἶναι στὴν ἡμερήσια διάταξη, τῶν ἡγετῶν, Ἀμερικῆς, Ρωσίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Βρεταννίας, Ἰαπωνίας, Ἰταλίας καὶ Καναδᾶ, ἐνῶ στὰ οἰκονομικὰ δεσπόζει ἡ ἀνάκαμψη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας καὶ ὁ ρόλος τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν. Οἱ συζητήσεις προβλέπονται δύσκολες, καθὼς εἶναι γνωστὲς οἱ διαφορὲς ἀπόψεων, ὄχι μόνο τῆς Μόσχας, ὡς ἐκποροσώπου καὶ τῶν Ἀναδυομένων, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν• οἱ παρατηρητὲς δὲν προβλέπουν συμφωνία σὲ κανένα σχεδὸν θέμα, ἀλλὰ ἐλπίζουν στὴν προσέγγιση τῶν ἀπόψεων στὶς διμερεῖς συναντήσεις. Τὸ συριακὸ καὶ τὸ τουρκικὸ εἶναι τὰ πρῶτα, στὴν ἀνταλλαγὴ τῶν ἀπόψεών τους.