Συμπαράσταση καγκελαρίου

Τὴν εὐρωπαϊκὴ συμπαράσταση πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἐξέφρασε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ τηλεφώνημά της, σχετικὰ μὲ τὶς τρέχουσες πολιτικὲς ἐξελίξεις• ἡ καγκελάριος τηλεφώνησε πρωθυπουργό, κατὰ τὸν ἐκπρόσωπό της καὶ «τοῦ ἐξέφρασε τὴν ἐμπιστοσύνη της γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν σχεδιαζόμενη ὁλοκλήρωσή τους». Ἡ ἐπικοινωνία ἔγινε, ἐνῶ ὁλοκληρώθηκε ἡ συνάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τὴν τρόικα, χωρὶς συμφωνία σὲ κανένα θέμα, ἐνῶ συζητήθηκε ὁ φόρος στὰ ἀκίνητα καὶ ἡ πορεία τῶν μεταρρυθμίσεων• ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἔχασε τὸ ἀγέρωχο ὕφος του, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν τὸν ἀκολουθοῦν πλέον στὶς παρατηρήσεις του, ἀλλὰ καὶ βλέπει ὅτι τὸν περνοῦν ἀπὸ κόσκινο… Ἡ Γερμανία θέτει πρακτικὰ τὸ θέμα τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ Ταμείου ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ἄλλους δύο ἑταίρους, διότι διαπιστώνει ὅτι εἶναι διαφορετικὴ ἡ πολιτική τους προσέγγιση• ἔτσι ἡ ἐπιθεώρηση ἐπηρεάζεται πλέον περισσότερο ἀπ’ τὶς πολιτικές μας ἐξελίξεις.