Ἐξαγρίωση κοινῆς γνώμης

Ἡ κατάληψη τῆς ΕΡΤ ἀπ’ τοὺς δημοσιογραφίζοντες, μὲ τὴν κάλυψη τῆς ΕΣΗΕΑ, ἔχει ἐξαγριώσει τὴν κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ καὶ ἔχει ἀποκαλύψει τὴν βρωμιὰ καὶ τὴν δυσωδία τῶν κυκλωμάτων τῆς διαπλοκῆς• ἡ συνεχὴς ἐκπομπὴ ἀπ’ τὶς συχνότητές της ἐκθέτει ἀκόμη περισσότερο τοὺς ἴδιους καὶ τοὺς πολιτικούς τους καθοδηγητές. Δὲν ἀντέχονται μὲ τίποτα• πέραν τοῦ ὅτι λένε τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, ὡς ἐργολάβοι τῶν δημοκρατικῶν μας θεσμῶν –λὲς κι ὁ κόσμος δὲν τοὺς θυμᾶται τοὺς ἴδιους δουλικοὺς ὑπηρέτες ὅλων τῶν κυβερνώντων καὶ περισσότερο τῶν σοσιαλιστικῶν τῆς τριακονταετίας-, ἀποδεικνύεται ὅτι οὔτε νὰ ὁμιλοῦν ξέροτν οὔτε νὰ σκέπτονται, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν πρόσθεση στὴν ἀριθμητική, πόσο κάνει ἕνα καὶ ἕνα.