ΣΥΡΙΖΑ, φόβος γιὰ σήμερα

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ γέμισε τὴν Ἀθήνα μὲ ἀφίσες, μὲ τὸν πρόεδρό του, γιὰ τὴν σημερινὴ συγκέντρωση στὸ Σύνταγμα, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἀναδείξεώς του σὲ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση• στὴν Κουμουνδούρου ὅμως εἶναι ὅλοι τους μουδιασμένοι, διότι φοβοῦνται ὅτι δὲν ἔχει ἀνταπόκριση ἡ πρόσκλησή τους καὶ δὲν προθυμοποιεῖται ἀρκετὸς κόσμος, τουλάχιστον γιὰ εὐπρόσωπη συγκέντρωση. Οἱ συσκέψεις διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη, ἀλλὰ τὰ μηνύματα δὲν εἶναι ἐνθαρρυντικά, δὲν κινητοποιοῦνται οἱ τοπικὲς ὀργανώσεις, ἐπειδὴ ἐλάχιστοι τρέχουν• οἱ συγκεντρώσεις στὴν ΕΡΤ θεωροῦνται ὡς δοκιμή, διότι πάλι ἔγινε κινητοποίηση, καὶ μάλιστα μὲ τὴν εὐρύτερη ἀπήχηση τοῦ θέματος ὑποτίθεται, ἀλλὰ ἀνταπόκριση μηδέν• μερικὲς ἑκατοντάδες προσῆλθαν ὅλοι κι ὅλοι κι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ξαναφάνηκε.