Τουρκία, κλιμώκωση κρίσεως

Στὴν Τουρκία κλιμακώνεται ἡ κρίση, καθὼς ἡ κυβέρνηση διέλυσε τὸ Σάββατο τὸ βράδυ μὲ πρωτοφανῆ βία τοὺς διαδηλωτὲς τῆς πλατείας Ταξὶμ καὶ τῆς Ἄγκυρας, ἐνῶ χθὲς ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔκανε ἐπίδειξη λαϊκῆς ἀποδοχῆς μὲ ὁμιλία σὲ ἄλλη πλατεῖα τῆς Κωνσταντινουπόλεως• οἱ διαδηλωτὲς τῆς Ταξὶμ ἀπάντησαν μὲ ὁδοφράγματα στοὺς γύρω δρόμους καὶ συγκρούσεις μὲ τοὺς ἀστυνομικοὺς μέχρι τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, ἐνῶ οἱ διαδηλώσεις ἐπεκτάθηκαν σὲ πέντε τουρκικὲς πόλεις. Ἡ ἀναταραχὴ δὲν φαίνεται νὰ κοπάζει, καθὼς ἡ ἀναμέτρηση στοὺς δρόμους δὲν θεωρεῖται ἡ καλύτερη διέξοδος στὶς κοινωνικὲς κρίσεις• οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία γίνονται δυσβάστακτες πλέον, μὲ τὴν ἀπότομη μείωση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τὴν ὑποχώρηση τῆς κινήσεως στὴν ἀγορὰ καὶ τῆς παραγωγῆς στὴν βιομηχανία. Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ζητοῦν τὴν ὁμαλὴ ἐκτόνωση, διότι φοβοῦνται ὅτι κάτι ἄλλο καὶ ἀνεξέλεγκτο μπορεῖ νὰ ἀναπηδήσει ἀπ’ τὴν ἀναταραχή, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς παραμένει ἀνένδοτος.