Στήριξη ἀπ’ τὴν Γερμανία

Οἱ δηλώσεις συμπαραστάσεως τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Βολφνγκὰνγκ Σώυμπλε ἔχουν ἀποδέκτη περισσότερο τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ ὀλιγώτερον τὸν πρωθυπουργό, ἔστω κι ἂν ἀπευθύνονται στὸ πρόσωπό του• τὸ Βερολίνο ἀπαντάει στὴν πράξη στοὺς κερδοσκόπους καὶ στὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, τὰ ὁποῖα καὶ προκάλεσαν τὴν ἐξαθλίωση τῆς χώρας μας ἐπὶ τριετία, μὲ τὴν βοήθεια φυσικὰ τῆς τότε σοσιαλιστικῆς κυβερνήσεως. Στὰ οἰκονομικὰ ἡ Γερμανία ἔχει τὸν βαρύνοντα λόγο στὴν Εὐρώπη καὶ μέσῳ τῆς Εὐρωζώνης στὴν δυτικὴ οἰκονομία• τὸ πρόβλημά μας καὶ διεθνῶς εἶναι πλέον κατ’ ἐξοχὴν οἰκονομικό, καθὼς τὴν πορεία πρὸς τὴν χρεωκοπία μεθόδευσαν τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, χρησιμοποιώντας ὡς ὅπλο τὴν ἀνεπάρκεια μηχανισμῶν ἀμύνης στοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσμούς. Οἱ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς κατέγραψαν τὴν σημασία τῆς κινήσεως καὶ τὸ Χρηματιστήριο περιόρισε σημαντικὰ τὶς ζημίες του τὴν τελευταία ὥρα τῶν συναλλαγῶν. Συμπληρωματικὰ ἔρχεται ἡ πολιτικὴ πλευρὰ ὡς ἐνίσχυση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως.