Παρέμβαση τοῦ Βερολίνου

Τὸ τηλεφώνημα τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ εἶχε ἀποδέκτες δευτερευόντως τὸ ἑλληνικὸ κοινό, ἀλλὰ περισότερο τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τοὺς κερδοσκόπους• ἡ καγκελάριος ἦταν σαφής, στηρίζει τὸν πρωθυπουργὸ στὶς μεταρρυθμίσεις κι ἔχει ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους. Εἶναι ἡ πρώτη εὐρωπαϊκὴ χώρα ἡ ὁπαία στηρίζει τὴν Ἑλλάδα στὴν κρίσιμη αὐτὴ περίοδο, ἂν καὶ ἀπέφυγε δηλώσεις καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος• ἔρχεται δὲ τὴν ἑπομένη τῆς δηλώσεως τοῦ Βολφνγκὰνγκ Σώυμπλε ὅτι, πρέπει νὰ ἀπομακρυνθεῖ τὸ Ταμεῖο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος καλὰ κρατεῖ• ἡ πρόσκληση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Βερολίνο στὶς 3 Ἰουλίου καὶ ἡ ἐπίσκεψη Σώυμπλε στὴν Ἀθήνα συμπληρώνουν τὸ πολιτικὸ παιχνίδι γιὰ τὴν Ἑλλάδα.