Τουρκία, ἀπειλὴ στρατοῦ

Ἡ ἐπίδειξη πυγμῆς ἀπ’ τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργὸ δὲν ἀπέδωσε κι ἀπειλεῖ τώρα μὲ κάθοδο τοῦ στρατοῦ, καθὼς προκάλεσε τὴν γενικὴ ἀπεργία καὶ νέες διαδηλώσεις σὲ πέντε μεγάλες πόλεις τῆς χώρας• ἡ συγκέντρωση, στὴν ὁποία μίλησε ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὴν Κωνσταντινούπολη, ἦταν μεγάλη κατὰ τοὺς κυβερνητικούς, ἀλλὰ πολὺ μικρότερη ἀπ’ τὴν ἀναμενόμενη, καθὼς ἔφθασε στοὺς 100000 κόσμο τὸ ἀνώτερο, σὲ μία πόλη τῶν δεκαπέντε ἑκατομμυρίων κατοίκων. Ἡ ἀναταραχὴ δὲν κοπάζει, καθὼς οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται τὰ βράδια κι ἐμφανίζονται καὶ οἱ κουκουλοφόροι, ἀγνώστου προελεύσεως μὲ τὶς ἐπιδόσεις τους στὶς καταστροφές• οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι οἱ χειρότερες, διότι ὁ τουρισμός, κινητήριος μοχλὸς τῆς οἰκονομίας μὲ τὰ 31 ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες πέρυσι, μειώνεται ἀπότομα, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις στὴν ἀγορά. Ὁ πρωθυπουργὸς παραμένει ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς χώρας, ἀλλὰ μὲ κομμένα τὰ φτερά, τόσο στὸ ἐσωτερικό, ὅσο καὶ ἀκόμα περισσότερο στὸ ἐξωτερικό.