Βόρειος Κορέα καὶ Ἀμερικὴ

Τὴν ἔναρξη διαλόγου μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο ζήτησε ἡ Βόρειος Κορέα, γιὰ τὴν συζήτηση τῶν προβλημάτων της μὲ τὴν Νότιο• ἡ Οὐάσιγκτον ἀνακοίνωσε ὅτι μελετάει τὴν πρόταση, ἀλλὰ δὲν ἀπάντησε ἀκόμη. Πάντως ἡ πρόταση ὑπεβλήθη, μετὰ τὴν ἀπόρριψη ἀπ’ τὴν Σεοὺλ τοῦ διαλόγου τους γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς βιομηχανικῆς ζώνης Καισόνγκ, στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἡ ὁποία παραμένει κλειστή, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν νοτιοκορεατῶν βιομηχάνων, κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς κρίσεως πρὸ τριμήνου• διπλωματικοὶ παρατηρητὲς τοῦ Νότου χαρακτηρίζουν τὴν πρόταση, ὡς διπλωματικὸ ἐλιγμὸ γιὰ τὴν ἀπομόνωση τῆς νοτιοκορεατικῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν παράκαμψη τῆς Κίνας καὶ τῆς Ρωσίας, οἱ ὁποῖες καὶ συντηροῦν οἰκονομικὰ καὶ ἐπισιτιστικὰ τὸ καθεστώς. Δύσκολα ἀπδέχεται τὴν πρόταση ἡ Οὐάσιγκτον.