Διαφορὲς «Ὀκτὼ» μεγάλων

Οἱ διαφορὲς τῶν «Ὀκτὼ» μεγάλων παρέμειναν ἀγεφύρωτες τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς συναντήσεώς τους στὴ Βόρειο Ἰρλανδία, τόσο στὰ πολιτικὰ ὅσο καὶ στὰ οἰκονομικά• οἱ Ἀμερικανοὶ πίεσαν γιὰ συμφωνία στὴ Συρία, ἐπειδὴ κατὰ τοὺς ἰσχυρισμούς τους τὸ καθεστὼς χρησιμοποιεῖ χημικὰ ὅπλα• οἱ Ρῶσοι ἀπάντησαν ὅτι, οἱ ἀποδείξεις δὲν εἶναι καθόλου πειστικὲς καὶ ἐρώτησαν τὸ πῶς ἐμπιστεύονται αὐτοὺς τοὺς ἀνθρωποφάγους, ἐνῶ ἔθεσαν καὶ τὸ θέμα τῶν ὑποκλοπῶν καὶ τῆς παρακολουθήσεως τοῦ προέδρου τους στὴ διάσκεψη τῶν «Εἴκοσι» στὸ Λονδίνο. Μοναδικὴ κοινὴ στάση ἔχουν στὴν ἀποδοχὴ τοῦ μετριοπαθοῦς προέδρου τοῦ Ἰρὰν καὶ στὴν ἀνάγκη διαλόγου στὴν Κορέα. Στὰ οἰκονομικὰ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, ἐκ μέρους τῶν Ἀναδυομένων, ζήτησε τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τὴν σύντομη κατάργηση τῶν προστατευτικῶν μέτρων.