ΣΥΡΙΖΑ, ἑπομένη παταγώδους ἀποτυχίας

Ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῆς συγκεντρώσεως στὸ Σύνταγμα ἔχει ἀνάψει τὰ αἵματα στὴν Κουμουνδούρου καὶ οἱ ἀνταλλασσόμενες «φιλοφρονήσεις» δὲν περιγράφονται• οἱ προεδρικοὶ κατηγοροῦν τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, ὅτι αὐτὴ εὐθύνεται γιὰ τὴν προσέλευση χίλιων καὶ κάτι ἀτόμων, μὲ τὴν ἀποχώρησή τους πρὶν τελειώσει τὴν ὁμιλία του ὁ Ναπολεοντίσκος. Οἱ ἀντίπαλοί τους ἀπαντοῦν ὅτι, τοὺς εἶχαν προειδοποιήσει, ὅτι δὲν θὰ μαζευτεῖ κόσμος, ἀλλὰ οὔτε αὐτοὶ περίμεναν τὲτοια ἀποδοκιμασία• οἱ διαφωνίες διευρύνονται καὶ στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις, καθὼς ἡ ἡγεσία ζητάει τὸν λόγο ἀπ’ τοὺς τοπικοὺς γραμματεῖς. Πολλοὶ διερωτῶνται τὸ ἐὰν εἶναι δυνατὴ πλέον ἡ σύγκληση τοῦ συνεδρίου, κάτω ἀπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, ὅταν οὔτε στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς δὲν προσῆλθαν πολλὰ μέλη της• οἱ ὑπερβολικὲς προσδοκίες ἔγιναν καπνός.