Συμβιβασμὸς μετ’ ἐμποδίων

Ὁ συμβιβασμὸς τῶν κυβερνητικῶν συνεταίρων προχωράει, ἀλλὰ μετ’ ἐμποδίων• τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ἡ ΔΗΜΑΡ προβάλλουν συνέχεια νέα ἐμπόδια, μὲ ἀπαίτηση γιὰ ἐπαναλειτουργία τῆς ΕΡΤ ὅπως εἶχε, παρὰ τὴν ἀντίθετη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Οἱ λόγοι εἶναι καθαρὰ πολιτικοί: πρῶτος, ἡ προστασία τῶν κορυφαίων κομματικῶν στελεχῶν τους, τὰ ὁποῖα εἶναι τρωκτικὰ τῆς δημοσίας ραδιοτηλεοράσεως, κι ἂν κλείσει, πρέπει νὰ τὰ συντηρήσουν• δεύτερος, οἱ δεσμεύσεις τοῦ προέδρου τῆς ΔΗΜΑΡ περισσότερο γιὰ τὴν διάσωση τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τὸ σκάδαλο Λαγκάρντ, ποὺ δὲν γίνεται παρὰ μὲ ἐκλογές, ἀλλὰ ἀντιδροῦν οἱ βουλευτές του, ἐπειδὴ θὰ χάσουν τὰ βουλευτικὰ προνόμια• τρίτος, ἡ διαπίστωση ὅτι τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας τὴν πιστώνεται μόνο ὁ πρωθυπουργός, καὶ σκέφθηκαν ὅτι θὰ τοῦ ἀμαυρώσουν τὴν εἰκόνα του, ἐὰν τὸν ἀποδυναμώσουν πολιτικά. Συμβαίνει τὸ ἀντίθετο ὅμως, παρὰ τὶς τρικλοποδιὲς τῆς Δευτέρας καὶ μένουν ἄναυδοι, χωρὶς ἐναλλακτικὴ λύση.