Ἰσχυρὴ ἀντοχὴ οἰκονομίας

Ἡ ἀντοχὴ τῆς οἰκονομίας ἀποδεικνύεται ἰσχυρότατη καὶ δὲν ἐπηρεάστηκε σχεδὸν καθόλου ἀπ’ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις, καθὼς τὸ τουριστικὸ ρεῦμα συνεχίζεται ἀνοδικὰ καὶ ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ ἐπίσης• ἡ πρόσκληση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Βερολίνο, στὴν σύνοδο γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας μετράει πολὺ. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, Ἐνρίκο Λέτα καὶ Ἀντώνης Σαμαρᾶς προσκλήθηκαν ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ• στὸ Χρηματιστήριο, τὸ πιὸ εὐαίσθητο φύσει ἀλλὰ καὶ τὸ μέσο ὑπονομεύσεως τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή, ἀντέδρασε ἀνοδικά, μὲ τὶς τράπεζες μόνο καθοδικά, μᾶλλον λόγῳ τῶν ὑπογείων κυκλωμάτων. Ἡ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν τρόϊκα ἀφοροῦσε τὰ τρέχοντα θέματα, καθὼς ἡ ἀποτυχία τῆς ΔΕΠΑ ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὰ δημόσια ἔσοδα• οἱ δανειστὲς δὲν εἶναι καὶ πολὺ σκληροί, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἔχουν ἑνιαῖο μέτωπο, ὅπως πρίν. Ὁ ὑπερόπτης Τόμσεν ἔχει χαμηλώσει πλέον τὸν τόνο. Γνωρίζει ἄριστα τὰ πεπραγμένα του.