Ἑρμηνεία χρησμοῦ Πυθίας

Σὲ σιβυλλικὸ χρησμὸ μετετράπη ἡ ἀπόφαση τοῦ προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὴν ΕΡΤ• ἡ μετάδοση τῶν ἐκπομπῶν εἶναι ἀπαραίτητη, κατὰ τὴν ἀπόφαση, καὶ θὰ γίνει ἀπ’ τὸν έκκαθαριστὴ τῆς ΕΡΤ, διότι ἡ παλαιά της νομικὴ μορφὴ δὲν ὑπάρχει πλέον. Ἀλλὰ τὸ ποιοὶ θὰ τὴν ἐπαναλειτουργήσουν δὲν λέει ἡ ἀπόφαση κι ἡ ΔΗΜΑΡ ζητάει τὴν χρησιμοποίηση ὁλοκλήρου τοῦ προσωπικοῦ τῆς παλαιᾶς ραδιοτηλεοράσεως• τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρό, διότι, ἐὰν χρησιμοποιηθοῦν ὅλοι, τότε παραβιάζεται ἡ ἀπόφαση, διότι λέει ὅτι ἡ παλαιὰ ΕΡΤ δὲν ὑπάρχει. Στὴν πραγματικότητα συζητοῦν περὶ ὄνου σκιᾶς, ἀλλὰ μὲ πολιτικὲς προεκτάσεις• ἡ ΔΗΜΑΡ ἔχει τὰ περισσότερα στελέχη της στὴν ΕΡΤ καὶ προβάλλει τὴν τακτοποίησή τους.