ΣΥΡΙΖΑ, κατήφεια, θρῆνος

Κατήφεια καὶ θρῆνος σκεπάζει τὴν Κουμουνδούρου, μετὰ τὴν οἰκτρὰ ἀποτυχία τῆς συγκεντρώσεως στὸ Σύνταγμα, διότι οὔτε τὰ προσχήματα δὲν τηροῦνται• οἱ καλύτερες ἐκτιμήσεις τὴν ἀνεβάζουν σὲ τρεῖς μὲ πέντε χιλιάδες, μὲ κινητοποίηση ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα. Οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Ναπολεοντίσκου ἔχουν ξεσπαθώσει καὶ τὸν καταγγέλλουν ὅτι, μὲ τὸ πεῖσμα του γιὰ τὴν συγκέντρωση, ἔχει κάνει ζημία στὴν εἰκόνα τοῦ κόμματος• δὲν μπορεῖ νὰ συγκεντρώσει ὀπαδοὺς οὔτε γιὰ μιὰ εὐπρόσωπη συγκέντρωση στὴν πρωτεύουσα, λένε. Ἡ ἀντιπαράθεση γιὰ τὰ ἐσωτερικὰ φουντώνει καὶ οἱ συνιστῶσες ἀρνοῦνται νὰ διαλυθοῦν, διότι φοβοῦνται, ὅτι θὰ καταρρεύσει τὸ κόμμα καὶ θὰ χαθοῦν κι αὐτὲς μαζί• ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἀντιδρᾶ περισσότερο, κι ἔρχεται τὸ συνέδριο.