Γαλλία, ρατσιστικὴ ἐπίθεση

Στὸν τραυματισμὸ δύο Κινέζων φοιτητῶν τῆς οἰνολογίας στὴ Γιρόνδη τῆς Νοτιοδυτικῆς Γαλλίας κατέληξε ἡ ἐπίθεση τριῶν μεθυσμένων Γάλλων, σὲ πέντε Κινέζους• οἱ τραυματισμοὶ ἦταν ἐλαφριές, ἀλλὰ οἱ ἀρχὲς ἀντέδρασαν ἀμέσως, συνέλαβαν τοὺς Γάλλους καὶ τοὺς παρέπεμψαν στὸν εἰσαγγελέα, ἐνῶ ζήτησαν συγνώμην ἀπ’ τοὺς Κινέζους κι ἔλαβαν πρόσθετα μέτρα προστασίας τῶν ξένων. Οἱ ρατσιστικὲς ἐπιθέσεις εἶναι συχνὲς στὴ Γαλλία, ὅπως εἶναι οἱ προπηλακισμοὶ κατὰ τῶν Ἀφρικανῶν μεταναστῶν καὶ οἱ βεβηλώσεις πολλῶν ἐβραϊκῶν νεκτροταφείων, καὶ πιστεύεται ὅτι ὑποκινοῦνται ἀπὸ ἀκροδεξιὲς ὀργανώσεις• στὴν ἐπαρχία τὰ πνεύματα εἶναι πιὸ ὀξυμένα, καθὼς πολλοὶ Γάλλοι δὲν βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὴν ἐξαγορὰ πολλῶν ἐπωνύμων ἀμπελώνων ἀπὸ Κινέζους. Τὸ Πεκῖνο καλλιεργεῖ ἀμπέλια στὶς νότιες ἐπαρχίες του καὶ στέλνει πολλοὺς νέους γιὰ ἐκπαίδευση στὴ Γαλλία.