Νέος πολιτικὸς συμβιβασμὸς

Ὁ πολιτικὸς συμβιβασμὸς τῶν τριῶν ἀρχηγῶν ἔχει ἐπιτευχθεῖ καὶ οἱ ἐκλογὲς ἀποκλείονται, ἐνῶ συναντῶνται σήμερα γιὰ τὶς λεπτομέρειες τῆς τελικῆς συμφωνίας, τόσο γιὰ τὴν ΕΡΤ, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐπικαιροποίηση τοῦ κυβερνητικοῦ προγράμματος• οἱ ὑποχωρήσεις εἶναι μᾶλλον καὶ τῶν τριῶν, καθὼς οἱ Εὐάγγελος Βενιζέλος καὶ Φώτης Κουβέλης ἀπέφυγαν, στὶς δηλώσεις τους μετὰ τὴν μαραθώνια συνεδρίαση, τὶς προηγούμενες προκλητικὲς θέσεις τους. Σήμερα συνεδριάζουν τὰ πολιτικά τους ὄργανα καὶ ἀποφασίζουν γιὰ τὶς θέσεις ἑκάστου• ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, ἀλλὰ καὶ τῶν βουλευτῶν τους, ὅτι πρέπει νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ ἐκλογὲς πάσῃ θυσίᾳ μέτρησαν περισσότερο. Οἱ διαφορὲς πλέον ἔχουν δευτερεύουσα σημασία, διότι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονὸς σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς κλάδους, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι εἶχαν ἐπισημάνει σὲ αὐστηρὸ τόνο τὴν ἀνάγκη διατηρήσεως πολιτικῆς ὁμαλότητος στὴν Ἑλλάδα• ἡ συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἔχει δευτερεύουσα σημασία.