Εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων

Ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων θεωρεῖται ὡς ἡ ἀπάντηση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας ἀπέναντι στὴν πολιτικὴ κρίση καὶ παρὰ τὴν ἀποτυχία μὲ τὴν ΔΕΠΑ• ἡ πώληση τῆς ΔΕΣΦΑ ὁλοκληρώθηκε στὰ τετρακόσια ἑκατομμύρια εὐρώ, ὅπως δήλωσαν οἱ Ἀζέροι, ἐνῶ ὣς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς ρυθμίζεται ἡ ἐκκρεμότης μὲ τὰ κρατικὰ λαχεῖα καὶ ὑπογράφεται ἡ πώληση τοῦ ΟΠΑΠ. Τὰ πιὸ σημαντικὰ εἶναι τὰ ἄλλα, δυὸ ἀποστολὲς Κινέζων ἐπιχειρηματιῶν βρίσκονται στὴν Ἀθήνα καὶ συζητοῦν σχέδια συμμετοχῆς τους, ἡ μία στὶς ἀποκρατικοποιήσεις ἀεροδρομίων, λιμένων, ἄλλων καὶ ἡ ἄλλη ἐπενδύσεις σὲ ἀκίνητα, καθὼς οἱ Ἕλληνες κτηματομεσίτες ἔχουν προχωρήσει σὲ πράξεις γιὰ πώληση ἀκινήτων, μὲ προσφορὰ πενταετοῦς βίζας• τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὴν ἀγορὰ ἄλλου 23% τῆς Eurobank Properties ἀπ’ τὴν καναδικὴ Fairfax Holdings, ἀξίας 164 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Οἱ Καναδοὶ εἶναι οἱ πρῶτοι ἀπ’ τοὺς Δυτικοὺς ποὺ ἐπενδύουν στὰ ἑλληνικὰ ἀκίνητα τόσο μεγάλα ποσά.