Βουλή, ἄσφαιρα πυρὰ ΚΚΕ

Ἡ τροπολογία τοῦ ΚΚΕ, γιὰ τὴν κατάργηση τῆς πράξεως νομοθετικοῦ περιεχομένου γιὰ τὴν ΕΡΤ, ὑποβλήθηκε προχθὲς γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων• ὁ ὑπουργὸς δὲν δέχθηκε τὴν τροπολογία, διότι δὲν εἶχε συνημμένη τὴν ἀπαραίτητη κατὰ τὸ Σύνταγμα ἔκθεση τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους, καὶ ἡ Ἀλέκα Παπαρήγα, ἀφοῦ διαμαρτυρήθηκε κάπως, ἀποχώρησε ἀπ’ τὴν αἴθουσα, ἀκολουθούμενη κι ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκε, ἀλλὰ ὄχι κι ὁ πρόεδρός του, οὔτε ὑπέβαλαν τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο κόμμα πρόταση ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας• ἀποχώρησαν ἀπ’ τὴν Βουλή, ἐνῶ εἶχαν κι ἄλλες δυνατότητες διαμαρτυρίας. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τῆς ΔΗΜΑΡ δὲν πῆραν τὸν λόγο.