Ἐρμηνεία τῆς ἀποάσεως ΣτΕ.

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔδωσε τὴν γνήσια ἑρμηνεία τῆς ἀποφάσεώς του, γιὰ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ, κι ἀπάντησε σὲ ὅλους• ἡ παλιὰ ΕΡΤ εἶναι νεκρή, κι ἑπομένως τὸ προσωπικό της ἔχει ἀπολυθεῖ, ὁπότε ἡ ἐπαναλειτουργία της ὅπως ἦταν εἶναι ἀντίθετη μὲ τὴν ἀπόφαση. Τὸ ΠΑΣΟΚ κι ἡ ΔΗΜΑΡ, μὲ τὴν ἐμμονή τους στὴν ἐπαναλειτουργία, μένουν ἐκτεθειμένοι κι εἶναι ὑποχρεωμένοι σὲ ἀλλαγὴ πλεύσεως• εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν σέβονται καὶ πολὺ τὴν ἀπόφαση τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου. Τὴν ἀπόφασή του, γιὰ κατάργηση τοῦ νόμου Ραγγούση γιὰ τοὺς μετανάστες, εἶχε ἀρνηθεῖ νὰ τὴν ἐφαρμόσει τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ἄλλη, γιὰ τοὺς ὑποψηφίους στὶς στρατιωτικὲς σχολὲς μόνο γόνων Ἕλλήνων, ἡ ΔΗΜΑΡ.