Βραζιλία νέες διαδηλώσεις

Οἱ διαδηλώσεις στὶς μεγάλες πόλεις τῆς Βραζιλίας ἐπεκτείνονται μὲ ἄγνωστη τὴν κατάληξή τους, ἐνῶ καὶ στὴν Τουρκία ἡ ἀναταραχὴ συνεχίζεται• ἡ πρόεδρος τῆς χώρας ἀντιμετωπίζει τὴν χειρότερη κρίση τῆς δεκαετίας, ἐνῶ συνατήθηκε μὲ τὸν προκάτοχό της γιὰ τὸ θέμα. Ἀφορμὴ θεωρήθηκε ἡ ὑψηλὴ τιμὴ τῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν, ἀλλὰ αἰτία μᾶλλον εἶναι ἡ ἐκκαθάριση τῶν κυκλωμάτων τῶν ναρκωτικῶν καὶ τοῦ ὑποκόσμου ἀπ’ τὶς φαβιέλες, ἐνῶ ἡ Ἐθνοφρουρὰ κατέβηκε στοὺς δρόμους, γιὰ ὑποστήριξη τῆς Ἀστυνομίας• φαίνεται ὅτι κάτι ἄλλο βρίσκεται ἀπὸ πίσω, πέραν τῶν ἐθνικῶν της συνόρων, διότι ἡ Ντίλμα Ρουσὲφ ἔχει ἐνοχλήσει πολλούς, μὲ πρώτους τοὺς Ἀμερικανούς. Στὴν Τουρκία ἡ ἐπίδειξη πυγμῆς ἀπ’ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν μᾶλλον δὲν ἀποδίδει, διότι οἱ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία συνεχίζονται καὶ οἱ ἀπεργίες εἶναι ἐπιτυχημένες• οἱ συλλήψεις ἑκατοντάδων στὰ σπίτια τους θυμίζουν ἄλλες ἐποχές, ἐνῶ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία της γίνονται αἰσθητές.