Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, χωρὶς σαφεῖς ἐνδείξεις αἰσιοδοξίας• τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ βελτίωση, στὰ 1,3401 δολλάρια καὶ 127,4440 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς ὁ χρυσός, 1366, καὶ ἀνέβηκε ἀντιστοίχως τὸ πετρέλαιο, 106,33. Ἡ αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ πλεονάσματος τῆς Ἰαπωνίας κατὰ 10% τὸν Μάϊο, στὰ 60,5 δις δολλάρια, δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, διότι παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντί του, διότι ἔχουν τὸ βλέμμα στραμμένο στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία• ὁ Λευκὸς Οἶκος ἀφήνει νὰ διαφανεῖ ὅτι δὲν θὰ ἐγκρίνει γιὰ τρίτη θητεία τὸν Μπὲν Μπερνάκε, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀνακοινώσει ἀκόμη τὸ ὄνομα τοῦ διαδόχου του. Ἡ ἀσάφεια αὐτὴ συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν καθυστέρηση στὴν ἀνακοίνωση τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἕξι μῆνες μετὰ τὴν ὁρκωμοσία γιὰ δεύτερη φορὰ τοῦ προέδρου• ἡ ἄσκηση κατηγοριῶν κατὰ τραπεζιτῶν γιὰ τὸν ἡμερησίο διατραπεζικὸ δανεισμὸ στὸ Λονδίνο ἀποβαίνει εἰς βάρος τῆς Νέας Ὑόρκης, διότι καθυστερεῖ στὰ δικά της.