ΗΠΑ, διάλογος μὲ Ταλιμπὰν

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνακοίνωσαν ὅτι θὰ ἀρχίσουν διάλογο μὲ τοὺς Ταλιμπὰν γιὰ τὴν εἰρήνευση στὸ Ἀφγανιστάν• στὴν πράξη ἐννοοῦν τὴν ἐπισημοποίηση τῶν ἐπὶ μῆνες μυστικῶν διαπραγματεύσεών τους, ἀλλὰ καὶ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τους στὴν ἐπιχείρηση καταλήψεως τῆς χώρας. Ἀντιδρᾶ ὁ Καρζάι, ἐνῶ ἡ Μόσχα ζήτησε ἡ ἀφγανικὴ κυβέρνηση νὰ ἀναλάβει τὶς διαπραγματεύσεις. Μετὰ ἀπὸ δώδεκα χρόνια καὶ μὲ ζημία πολλῶν τρις δολλαρίων, μαζὶ μὲ τὴν ἐκστρατεία στὸ Ἰράκ, ἡ Ἀμερικὴ ἐπιστρέφει σὲ χειρότερη κατάσταση ἀπ’ ὅποια ἦταν προηγουμένως• ἀντιγράφει τὸν πόλεμο τοῦ Βιετνάμ, σὲ σαράντα χρόνια δὲν διδάχθηκε τίποτε. Καὶ τότε μὲν παρέμεινε κοσμοκράτειρα, διότι δὲν ὑπῆρχε ἀντίπαλος στὸν διπολικὸ κόσμο ἀπέναντι στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση, ἐνῶ εἶχε τὴν οἰκονομικὴ εὐρωστία τοῦ νὰ ἀντέξει τὶς μεγάλες ζημίες.