Διατήρηση κυβερνήσεως Ἀντώνη Σαμαρᾶ

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δεσμεύθηκε ὅτι θὰ συνεχίσει τὴν εὐθύνη τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας, ἔστω καὶ μόνο μὲ τὴν συμφωνία τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ ἀπομένει στὴν ΔΗΜΑΡ τὸ νὰ καθορίσει τὴν θέση της• οἱ ἐκλογὲς ἀποφεύγονται καὶ συμπληρώνεται ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ πολλοὶ ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς προθυμοποιοῦνται γιὰ τὴν κοινοβουλευτικὴ στήριξή της, ἀλλὰ καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲ ζητάει ἐκλογές. Οἱ Εὐρωπαῖοι ζητοῦν τὴν διατήρηση τῆς κυβερνήσεως, διότι ἡ ἀκυβερνησία δημιουργεῖ χάσμα καὶ ἀνακοπὴ τῆς ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση. Ὁ πρωθυπουργὸς ἦταν σαφής, ὁ Φώτης Κουβέλης ὑπαναχώρησε ἀπ’ τὴν προηγούμενη συμφωνία, ἀλλὰ εἶναι γεγονὸς ὅτι μὲ τὴν ΕΡΤ ἐν λειτουργίᾳ δὲν ἐπέτυχε ποτὲ ἡ ἐξυγίανσή της• παρουσίασε τὶς ἐπιτυχίες τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὴν διαφαινόμενη ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνέχισή της, «μὲ ἅλματα στὶς μεταρρυθμίσεις» καὶ νέα προγραμματικὴ συμφωνία.