Εὐνοϊκὴ ἀξιολόγηση Ἑλλάδος

Τὸ Γιούρογκρουπ ἔκανε εὐνοϊκὴ ἀξιολόγηση τῆς πορείας τῆς Ἑλλάδος, παρὰ τὶς παρατηρήσεις του, τυπικῆς μορφῆς, γιὰ καθυστερήσεις, ἐνῶ πολλαπλασιάζονται οἱ προσφορὲς γιὰ ἐπενδύσεις στὴ χώρα• ἡ μεγάλη μείωση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος τὸ πρῶτο πεντάμηνο εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη, ἐνῶ θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ, ὡς μείωση τοῦ δημοσίου τομέως καὶ περιορισμὸ τῆς κρατικῆς δαπάνης. Οἱ κινεζικοὶ ἐπιχειρηματικοὶ ὅμιλοι κλείνουν δουλειὲς μὲ ἰδιῶτες καὶ στὰ ἀκίνητα, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ παρακολουθοῦν τὶς ἀποκρατικοποιήσεις• ἀναμένεται ὅμως ὁ πρόεδρος τῆς COSCO, Γουαίη Τζαφιοῦ, γιὰ τὴν συζήτηση τῆς προτάσεώς του γιὰ τὸν ΟΛΠ, ἐνῶ θὰ ἔχει συνάντηση καὶ μὲ τὸν πρωθυπουργό• τὸ ἐνδιαφέρον τῶν δυτικῶν ἀναζωπυρώνεται μετὰ τὴν ἐπένδυση τῆς καναδικῆς Faifax Holdings, μὲ στροφὴ στὰ ἀκίνητα καὶ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις. Ἀκόμη καὶ ἡ ρωσικὴ Sintex εἶχε ἐπαφὴ μὲ τὸ ΤΑΙΠΕΔ, παρὰ τὴν ἀποχή της ἀπ’ τὴν ἀποκρατικοποίηση τῆς ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ.