Τεθλιμμένος ἕως θανάτου

Ὁ πρόεδρος τῆς ΔΗΜΑΡ ἐμφανίσθηκε στὴν δημόσια δήλωσή του, «τεθλιμμένος μέχρις θανάτου», γιὰ νὰ διαβεβαιώσει ὅτι ἐπῆλθε συμβιβασμὸς στὴν συνάντηση μὲ τοὺς ἄλλους ἀρχηγούς, μὲ τὴν συνέχεια χθὲς τὸ βράδυ• ἐρωτήσεις δὲν δέχθηκε, ἀλλὰ καὶ ξέχασε τὶς ἐκβιαστικὲς δηλώσεις τῆς ἑβδομάδος, γιὰ ἄμεση ἐπαναλειτουργία τῆς ΕΡΤ καὶ ἀνάκληση τῆς πράξεως νομοθετικοῦ περιεχομένου. Ἡ ὑποχώρηση δὲν ἦταν εὔκολη, ἀλλὰ ἦταν ἀπαραίτητη ἐπειδή, οἱ βουλευτές του τὸν προειδοποιοῦσαν ὅτι θὰ ψάχνουν τὴν ψῆφο τους στὴν κάλπη• ὑποχώρησε, παρὰ τὶς ἀφόρητες πιέσεις τῶν στελεχῶν του, τρωκτικῶν τῆς ΕΡΤ, καὶ τοῦ ἀτλαντικοῦ περιβάλλοντος, ὅτι ἐκδίδεται τὸ πόρισμα γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ καὶ δὲν παραγράφονται οἱ πολιτικὲς εὐθύνες τοῦ πρώην σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ.