Ἅλμα τουριστικοῦ ρεύματος

Ἡ αὔξηση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος εἶναι πλέον ἁλματώδης, μὲ τὴν βοήθεια ἴσως καὶ τῶν γεγονότων στὴν Τουρκία• στὶς γνωστὲς τουριστικὲς περιοχὲς ἡ αὔξηση τὸ πεντάμηνο ἀνέρχεται σὲ μεγάλο διψήφιο ἀριθμὸ ἢ καὶ τριψήφιο, ἐνῶ ἀντίστοιχη εἶναι καὶ ἡ ζήτηση ἀκινήτων. Ἡ αὔξηση τῆς συμμετοχῆς τῆς Fairfax Holdings στὴν Eurobank Properties εἶναι χαρακτηριστική• ἡ μεγαλύτερη ἑταιρεία διαχειρίσεως κεφαλαίων τοῦ Καναδᾶ, ὕψους 37 δις δολλαρίων, ἐπενδύει στὴν Ἑλλάδα, στὰ ἀκίνητα καὶ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις. Ἔχει σημασία αὐτό, διότι εἶναι ἡ πρώτη ἐπένδυση δυτικῶν κεφαλαίων, ἐνῶ ταυτοχρόνως βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα δύο μεγάλοι κινεζικοὶ ἐπιχειρηματικοὶ ὅμιλοι• ἐμεῖς τὰ ξεχάσαμε αὐτὰ καὶ ἀσχολούμαστε μὲ τὴν διατήρηση στὶς θέσεις τους τῶν τρωκτικῶν τοῦ δημοσίου.