Παρέμβαση Μέρκελ σὲ Ὀμπάμα

Ἡ δημόσια παρατήρηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὸν Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ σεβασμὸ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, εἶναι ἡ πρώτη Γερμανοῦ ἡγέτου πρὸς Ἀμερικανὸ μεταπολεμικά• ἡ καγκελάριος ἀναφέρθηκε στὶς ἠλεκτρονικὲς παρακολουθήσεις Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων πολιτῶν, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν. Συνήθως οἱ Ἀμερικανοὶ ἦταν οἱ τιμητὲς τῶν Εὐρωπαίων, ὡς ἐπικυρίαρχοι ἐπὶ ἑβδομῆντα χρόνια τώρα• ἡ καγκελάριος ἀντλεῖ τὴν δύναμη ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη κι ἀπ’ τὴν δημοτικότητά της στὴν Γερμανία, ἐνῶ καὶ οἱ συμπατριώτες της αἰσθάνθηκαν ὑπερήφανοι, διότι ἀναγνωρίσθηκε ὁ διεθνὴς ρόλος τῆς χώρας τους. Οἱ δύο ἀκτὲς τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἀποκτοῦν ἰσότιμη σχέση πλέον, καθὼς στὰ νομισματικὰ ἡ θέση τοῦ εὐρὼ ἐνισχύεται καθημερινά• ἡ ὁμολογία τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὸ λάθος του στὴν Ἑλλάδα ἐνισχύει τοὺς Εὐρωπαίους, μὲ πρῶτο τὸ Βερολίνο. Εἶχαν ἐγκλωβισθεῖ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπ’ τὶς ὑπόγειες μεθοδεύσεις τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ μας μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους.