Ἀποπυρηνικοποίηση ἀπάντων

Ἡ πρόταση τοῦ Ἀμερικανοῦ πρόεδρου πρὸς τὴν Ρωσία, γιὰ μείωση κατὰ 30% τουλάχιστον τοῦ πυρηνικοῦ τους ὁπλοστασίου, ἔγινε δεκτὴ ἀπ’ τὸ Κρεμλίνο μὲ τὴν προσθήκη τῆς συμμετοχῆς στὶς διαπραγματεύσεις καὶ τῶν ἄλλων πυρηνικῶν δυνάμεων• ἡ ἀντιπρόταση εἶναι πειστική. Στὴν περίοδο τοῦ ψυχροῦ πολέμου, ἦταν δύο μόνο οἱ πυρηνικὲς δυνάμεις, διότι Βρεταννία, Γαλλία καὶ Κίνα εἶχαν μικρὸ ἀριθμὸ πυρηνικῶν ὅπλων. Σήμερα εἶναι πληθώρα, Ἰνδίες, Πακιστάν, Ἰσραὴλ καὶ Βόρειος Κορέα καὶ Ἰράν, ἐνῶ καὶ ἄλλες εἶναι ὑποψήφιες, ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός• οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπιθυμοῦν σφόδρα τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν Ἰρὰν καὶ Βορείου Κορέας, ἀλλὰ ἔχουν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ Ἰσραὴλ τὸ ὁποῖο ἀρνεῖται ἐπισήμως ὅτι διαθέτει πυρηνικὰ ὅπλα. Ἐὰν ὅμως ἀρχίσουν οἱ διαπραγματεύσεις εἶναι δύσκολος ὁ περιορισμός τους στὶς δύο ὑπερδυνάμεις• στὴν Οὐάσιγκτον θεωρεῖται δυσχερὴς ἡ ἔγκριση ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο τῆς συμφωνίας, ἐνῶ ἡ Γαλλία δὲν δέχεται μείωση τῶν πυρηνικῶν κεφαλῶν.