Προτεραιότης ἄμεση ὑποθέσεως Λαγκὰρντ

Ἡ προτεραιότης τῆς ἐκδόσεως τοῦ πορίσματος ἀπ’ τὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ συζητήθηκε ἀπ’ τοὺς δύο ἀρχηγούς, ἔστω κι ἂν δὲν ἀνακοινώθηκε τίποτε• ὁ λιποτάκτης ἑταῖρος ἦταν ἀπὸ τριετίας ὁ πλέον θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐνῶ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος εἶχε ἐκφράσει τότε τὶς διαφωνίες του γιὰ τὴν προσφυγὴ στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ γιὰ τοὺς ὅρους τοῦ Μνημονίου, ἀλλὰ δὲν εἰσακούσθηκε. Ἡ στάση του ἀπέναντι στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ ἐπιτρέπει τὴν διασφάλιση τῆς ἀνοχῆς γιὰ ὅσα τότε ψήφισε, ὁ ἴδιος καὶ οἱ βουλευτές του• αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα καταθέτει ὁ πρώην τσάρος κι ὁλοκληρώνεται ἡ ἀκροαματικὴ διαδικασία, ὁπότε ὑποβάλλεται τὸ πόρισμα στὴ Βουλή. Ὅσοι κατηγόρησαν τὴν κυβέρνηση γιὰ συγκάλυψη ἔχουν χάσει κυριολεκτικὰ τὴν λαλιά τους.