Κασσάνδρες καὶ οἰκονομία

Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ξένων ἐπενδυτῶν στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἀπάντηση στὶς γνωστὲς Κασσάνδρες τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖες προβλέπουν πάλι κατάρρευση τῆς χώρας καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἂν καὶ κατὰ πολὺ ὀλιγώτεροι καὶ ἀκόμη ὀλιγώτερον πειστικοί• ἡ ἀναπαραγωγή τους ἀπ’ τὰ ἐπιχώρια ὄργανά τους ἦταν ἐπίσης σὲ χαμηλότερο τόνο. Ἕνα πρᾶγμα ἐπιβεβαιώνουν, τὴν κοινὴ πηγὴ τῶν πληροφοριῶν καὶ τῶν κινήσεων τοῦ τέως τρίτου κυβερνητικοῦ ἑταίρου• ἡ προπαγάνδα θυμίζει τὴν πρὸ τριετίας ἀντίστοιχη, γιὰ τὴν ἀνάγκη τοῦ Μνημονίου καὶ τὴν βέβαιη ἐπιτυχία του, ὅσο καὶ τὰ ἐγκώμια πρὸς τὸν τότε πρωθυπουργό. Ἀλλὰ σήμερα οἱ ἴδιοι ἔχουν ξεχάσει τὶς παλιὲς «ἐπιστημονικὲς» προβλέψεις τους, ὅπως καὶ δὲν ἀναφέρουν τὴν ἀναγνώριση τοῦ λάθους ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, γιατὶ σημαίνει ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι ἔκαναν λάθος, ὡς τυφλὰ ὄργανά του. Εἶναι ἑτεροκίνητοι, ἀλλὰ προβάλλουν τὸν Ναπολεοντίσκο ὡς σωτῆρα.