Διασυνδέσεις ἀτλαντιστῶν

Οἱ ἄρρηκτες ἐξαρτήσεις τῆς ΔΗΜΑΡ ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα ἀπεδείχθησαν, πέραν πάσης ἀμφιβολίας, μὲ τὴν ἀποχώρησή της ἀπ’ τὴν κυβέρνηση• ὁ πρόεδρός της καὶ οἱ δύο ὑπουργοί του σὲ ἕνα πρᾶγμα μόνο διακρίθηκαν τὸ περασμένο δωδεκάμηνο, στὴν ὑπονόμευση τῆς κυβερνήσεως, σὲ τίποτε ἄλλο. Ἐπιχείρησαν τὴν ἀνατροπή της καὶ τὴν ἐξώθηση τῆς χώρας στὸ χάος, ἐν πλήρει συνειδήσει, καθὼς γνώριζαν ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι ὁδηγοῦνται στὴν πολιτικὴ ἐξαφάνιση καὶ στὴν κοινωνικὴ ἀπομόνωση• στὴν ἱστορία αὐτὰ συμβαίνουν μόνο ἀπὸ πρόσωπα ποὺ εἶναι δεμένα χειροπόδαρα ἀπὸ τρίτους. Ἐὰν παρέμειναν θὰ ἀντλοῦσαν κι αὐτοὶ κάποιο κέρδος ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ τοὺς ξεκρέμασαν κι ἐξηφανίσθησαν. Ὑπόθεση μικρῆς ἀποστασίας εἶναι στὴν πράξη.