Διεθνὴς ρόλος Γερμανίας

Ὁ διεθνὴς ρόλος τῆς Γερμανίας ἔχει ἐνισχυθεῖ σημαντικὰ τελευταῖα• ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, μετὰ τὴν διάσκεψη τῶν Ὀκτὼ μεγάλων, ἐπισκέφθηκε τὸ Βερολίνο, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ βρέθηκε στὴ συνέχεια στὴν Ἁγία Πετρούπολη, προσκεκλημένη τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν. Ἡ καγκελάριος ἀπεδείχθη ἡ ἐκλεκτὴ τῶν μεγάλων, χάρις στὴν οἰκονομικὴ εὐρωστεία τῆς χώρας της καὶ στὴν δυναμικὴ τῆς Εὐρωζώνης• παρὰ τὸν ἀδυσώπητο πόλεμο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, γιὰ διάλυσή της –μὲ τὴν βοήθεια καὶ τοῦ σοσιαλιστοῦ μας πρωθυπουργοῦ-, αὐτὴ ὄχι μόνο ἐπιβιώνει, ἀλλὰ καὶ ἐνισχύει τὴν συνοχή της. Ἡ τελευταία προσπάθεια γιὰ ἀπορρύθμισή της, μὲ τὴν πρόκληση κυβερνητικῆς κρίσεως στὴν Ἑλλάδα, ἐκτονώθηκε σχεδὸν αὐτομάτως καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐξέρχεται ἐνισχυμένη• ἡ ρύθμιση τῶν χρεῶν τῶν τραπεζῶν σημαίνει σημαντικὴ ἐλαφρυνση τῶν νοτίων χωρῶν• μεθοδευμένες κινήσεις γίνονται, ὅπως ἀποδεικνύεται. Ἡ καγκελάριος μάλιστα ἀπευθύνει δημοσίᾳ μαθήματα δημοκρατίας στὴν Μόσχα καὶ στὴν Οὐάσιγκτον, χωρὶς κανένα λόγο ἀνταπαντήσεως.