Πόλεμος Σουνιτῶν, Σιιτῶν

Ὁ πόλεμος Σουνιτῶν καὶ Σιιτῶν κλιμακώνεται στὸν ἀραβικὸ κόσμο, μὲ πολλαπλὲς τὶς προεκτάσεις του• στὴν Αἴγυπτο ὁ στρατὸς προειδοποίησε τὸν πρόεδρο, ὅτι δὲν θὰ μείνει ἀπαθὴς ἀπέναντι στὴν διάλυση τῆς χώρας, διότι προγραμματίζονται διαδηλώσεις καὶ συγκρούσεις φιλελευθέρων καὶ Ἰσλαμιστῶν. Στὴ Συρία οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται, ἐνῶ οἱ φίλοι τῶν ἀνταρτῶν, Δυτικοὶ καὶ ἐμιρᾶτα, ἀποφάσισαν τὴν ἀποστολὴ στρατιωτικῆς βοηθείας, παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τῆς Μόσχας• σκοπὸς εἶναι ἡ ἀποτροπὴ τῆς καταλήψεως τοῦ Ἀλεπίου ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς δυνάμεις καὶ τὴν ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου τῆς μοναδικῆς μεγάλης πόλεως ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες. Οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις προωθοῦνται πρὸς τὸ Ἀλέπι, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ἀνέκοψαν τὴν ἐπίθεσή τους, ὄχι γιὰ στρατιωτικοὺς λόγους, σὰν νὰ περιμένουν νέες ἐντολές• γνωρίζουν ὅτι ὅσο καθυστεροῦν ἐνισχύονται οἱ ἀντίπαλοί τους, ἐκτὸς κι ἂν συμβαίνει ἔχουν ἄλλα σχέδια. Στὸ Λίβανο, σὲ σύγκρουση τοῦ κυβερνητικοῦ στρατοῦ μὲ Σουνίτες ὁπλοφόρους σκοτώθηκαν ἕνδεκα ἄτομα.