Ἄλλη δυναμική, πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ

Ἡ κυβερνητικὴ κρίση ἐξελίχθηκε σὲ τονωτικὴ ἔνεση γιὰ τὴν χώρα καὶ τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομική μας δυναμική• ἡ συνοχὴ τῆς κυβερνήσεως ἐνισχύεται, διότι ἐκλείπει ἡ διαδικασία ἀπορρυθμίσεως καὶ ἡ τρχοπέδη ἀποσυντονισμοῦ, τά, «ναὶ μὲν ἀλλά», κι ἡ οὐρὰ πάντοτε ἀπ’ ἔξω τοῦ ἑνὸς τῶν ἑταίρων. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀντιλήφθηκε πλέον ποιοὶ δὲν θέλουν τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὶς ἀλλαγὲς στὴ δομὴ τοῦ κράτους, ἡ ἀριστερὰ μὲ τὰ παρακλάδια της στὴν ἀκροδεξιὰ καὶ τὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις της• γνωρίζει ὅτι δὲν ἀρκοῦν τὰ λόγια καὶ οἱ δημόσιες ὑποσχέσεις, ἀλλὰ ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ἀποκοπὴ μὲ τὸ μαχαίρι ὅλων τῶν συντεχνιακῶν διασυνδέσεων καὶ τῶν παραφυάδων τους, διότι ἀποτελοῦν γάγγραινα στοὺς κοινωνικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς ἱστοὺς τῆς χώρας. Ἡ ΕΡΤ ἀποτελεῖ τὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου, μὲ τὶς ρίζες της στὴν ἑπταετία καὶ τὶς διακλαδώσεις της στὴν τριακονταετία• ὅλοι ἔχουμε χωνέψει ὅτι εἶναι σὰν τὴν μεταδοτικὴ νόσο, ἂν δὲν ἐκλείψει ἡ αἰτία, ἡ ἑστία τῆς μολύνσεως, δὲν ὑπάρχει θεραπεία, διότι τὰ τρωκτικὰ τοῦ δημοσίου συνεννοοῦνται μὲ τὴν ὄσφρηση καὶ διαισθάνονται ἀπὸ ποῦ ἀπειλοῦνται καὶ πῶς ἀπειλοῦνται. Τὸ κλείσιμό της εἶχε διττὸ μήνυμα, πρῶτον πρὸς ὅλους τοὺς κοπρίζοντες στὸ δημόσιο, ὅτι οἱ μέρες τους τελείωσαν, δεύτερον, πρὸς τοὺς συμπαραστάτες τους πολιτικούς, χάνουν τὸ παιχνίδι.
Ἡ ὑπονόμευση τῆς κυβερνήσεως δὲν ἔγινε τυχαῖα, ἀλλὰ τὴν κατάλληλη στιγμὴ τῆς διαδικασίας ἀπογειώσεως τῆς Ἑλλαδος καὶ ἀνατάσεως τῆς Εὐρωζώνης• μᾶλλον εἶναι τὸ τελευταῖο τους χαρτί, διότι ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἄρχισε καὶ ἐπιταχύνεται μάλιστα, ἐνῶ ἐνισχύεται ὁ διεθνὴς ρόλος τῆς Εὐρωζώνης, μὲ πρωτεργάτη τὴν Γερμανία. Μοναδικὴ ἐλπίδα τους παρέμεινε ἡ πρόκληση πολιτικῆς κρίσεως στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ μετακύλισή της στὴν Εὐρώπη, λόγῳ τῆς συμβολικῆς σημασίας τῆς χώρας μας στὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι, ὅπως τὸ ὑπογράμμισε ὁ Ἰταλὸς πρωθυπουργός• ἀναγνώρισε ἔτσι ὁ Ἐνρίκο Λέτα, ὅτι εἶναι μεγαλύτερη ἡ βαρύτητα τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως στὴν Εὐρώπη –καὶ μᾶλλον καὶ στὸν κόσμο- ἀπ’ τὴν ρωμαϊκή, τὴν ὁποία διεκδικεῖ ἡ Ρώμη, ἔστω καὶ μόνο ὡς πολιτικὴ διαπίστωση. Ἡ δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας δὲν ἀνεκόπη καθόλου, παρὰ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἀποτυχία πωλήσεως τῆς ΔΕΠΑ στὴν Γκάζπρομ• οἱ ξένες ἐπενδύσεις πολλαπλασιάζονται, μὲ ρυθμὸ μεγαλύτερο τῶν προβλέψεων, ἐνῶ ἡ παράταση τῆς ἀναταραχῆς στὴν Τουρκία ένισχύει στὴν Ἑλλάδα τὸ τουριστικὸ ρεῦμα καὶ οἱ ἐπενδύσεις στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ἀπογειώνονται. Ἡ προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ ἡ ἁπλοποίηση τῶν γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν γίνεται καταλύτης γιὰ τὴν οἰκονομία μας• εἶναι εὔκολη στὴν ἀπογείωσή της ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία, διότι δὲν διαθέτει τὶς δουλεῖες τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας. Αὐτὲς εἶναι τὸ μεγάλο ἐμπόδιο τῶν δυτικῶν χωρῶν.
Οἱ ἀντιδράσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως κατέδειξαν πέραν πάσης ἀμφιβολίας τὶς δυνατότητες ἑκάστου κόμματος καὶ τὶς πηγὲς τῆς ἐξαρτήσεώς του• οὔτε ἕνα κυριολεκτικὰ δὲν ζήτησε τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες, ὅπως βομβάρδιζαν τὴν κυβέρνηση ὣς τὴν παραμονή. Οὔτε ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ τὴν τόσο ἀκραία συνθηματολογία στὴν σαρακοφαγωμένη συγκέντρωσή του στὸ Σύνταγμα τρεῖς μέρες πρίν, δὲν ἐπανέλαβε τὸ αἴτημα γιὰ ἐκλογές, ἀλλὰ μίλησε περὶ διαγραμμάτων• ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν σωτηρία τῆς χώρας, παρὰ γιὰ τὴν διάσωση τῶν τρωκτικῶν τοῦ δημοσίου στελεχῶν του καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀμερικανικῶν διασυνδέσεών του. Τρόμαξε ὅμως μπροστὰ στὶς διαπιστώσεις, ὅτι θὰ ἔχανε μὲ μεγαλύτερη διαφορὰ ἀπὸ πέρυσι κι ἔκανε τὸν Γερμανό… Οἱ μικρότεροι τρέμουν σύγκορμοι, ὅταν ἀναλογίζονται τὸ τί θὰ ἔβγαζε ἡ κάλπη• ἔτσι καταφεύγουν στὴν τακτικὴ τῆς παλιᾶς ἀρσακειάδος, «ἡ σιωπή μου πρὸς ἀπάντησίν σου». Οἱ ἐντυπώσεις στὸν κόσμο μετρᾶνε περισσότερο, καθὼς καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ἐνίσχυση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ μάλιστα αἰσθητή• ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ διαμορφώνεται πλέον μὲ ἄλλες παραμέτρους ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ παρελθόντος δωδεκαμήνου. Ὅταν δήλωσε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὅτι «θὰ προχωρήσω καὶ μόνος μου», ἔπιασε τὸν σφυγμὸ τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δὲν ζητάει τίποτε ἄλλο πέρα ἀπ’ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Αὐτὸ μόνο ὁ πρωθυπουργὸς δύναται προσφέρειν.
Τὰ ὑπόλοιπα κόμματα εἶναι δεσμευμένα στὴν διαμορφωθεῖσα δυναμική• ἢ συμβάλλουν στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τερματίζουν τὴν ὑπονόμευσή της ἢ ἀκολουθοῦν τὴν πορεία τοῦ δύσμοιρου προέδρου τῆς ΔΗΜΑΡ• περιθώρια γιὰ τρίτο δρόμο δὲν ὑπάρχουν πλέον, διότι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν αἰτία τῆς κακοδαιμονίας μας. Ἡ προσαρμογὴ ὅμως εἶναι θέμα τῆς ἐσωτερικῆς ἀναδιαρθώσεως τῶν κομμάτων καὶ τῆς πολιτικῆς τους ἐκφράσεως, τῆς ἰδεολογίας τους• ἡ Νέα Δημοκρατία ἀποδεικνύει, μὲ τὴν στάση τοῦ προέδρου της, ὄχι μόνο ὅτι ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀποκοπῆς της ἀπ’ τὰ κρατικοδίαιτα κυκλώματα, ἀλλὰ καὶ ὅτι δύναται προβάλλειν τὶς νέες προοπτικὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξή μας στὴν ψηφιακὴ ἐποχή, μαζὶ μὲ τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο της στὴν Εὐρωζώνη, ὅπως ἦταν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ. Τὸ ΠΑΣΟΚ δείχνει ὅτι ἀκολουθεῖ κατὰ βῆμα, ἂν καὶ θὰ κριθεῖ ἀπ’ τὴν στάση τῶν ὑπουργῶν της στὴ νέα κυβέρνηση καὶ ἀπ’ τὴν ἀπεξάρτησή του ἀπ’ τὰ δεσμὰ τῆς τριακονταετίας• πολὺ δυσχερὴς ἡ δοκιμασία ἀλλὰ καὶ πρόκληση γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του, διότι τότε μόνο ἔχει πιθανότητες ἀποκομίσαι κέρδη ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Τὰ ἄλλα κόμματα δείχνουν ἀδύναμα μπροστὰ στὴν πρόκληση, ἄλλαξε ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ καὶ μένουν ἐνεοί, ἄναυδοι• κλωθογυρίζουν, σὰν τὰ βοῦρλα πρόβατα, στὰ ἰδεολογήματα τῆς ἀριστερᾶς, δηλαδὴ ἀπευθύνονται μόνο στὰ στελέχη τους…
Ἡ ἀνάδειξη τοῦ διεθνοῦς ρόλου τῆς χώρας μας ἔρχεται ὡς ἐπακόλουθο τῆς ἐνισχύσεως τῆς κυβερνητικῆς συνοχῆς καὶ τῆς διεθνοῦς ἀξιοπιστίας, μὲ κυρίαρχη τὴν θέση μας στὴν Εὐρωζώνη• ἡ ἐσωτερικὴ ἀναταραχὴ τῆς Τουρκίας δὲν ἔχει μόνο οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις, ἀλλὰ γεωπολιτικὲς περισσότερο, ὅταν ὁ πρωθυπουργός της ἐπιδίωκε τὴν ἀναβίωση τῆς ὀθωμανικῆς ἐπιρροῆς. Οἱ μεγάλοι βλέπουν τὴν Ἑλλάδα ὡς ἐγγύηση σταθερότητος καὶ πόλο ἕλξεως στὴν Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐφαλτήριο γιὰ τὴν οἰκονομική τους ἐπέκταση, χάρις στὴν πρωτοπορία μας στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία• μαζὶ πᾶνε ὅλα αὐτά, δεμένα μὲ ἄρρηκτα δεσμά. Ἡ Γκάζπρομ ἀποχώρησε ἀπ’ τὸν διαγωνισμὸ γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, ἐξ αἰτίας κάποιων ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων στὶς Βρυξέλλες καὶ τὸ μετάνιωσαν πικρά, ἐνῶ ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀναζητάει τοὺς ὑπευθύνους γιὰ τὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς χώρας του• τὰ ἀμερικανικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα θεώρησαν τὴν κυβερνητικὴ κρίση, ὡς εὐκαιρία γιὰ ἐπανακύληση τῆς Ἑλλάδος στὴν ἐξαθλίωση, ἀλλὰ δὲν ὑπολόγισαν τὴν ἀρνητικὴ ἀξία τῶν ἀνθρώπων τους. Οἱ ἐπενδύσεις ἀπ’ τὴν Δύση συρρέουν στὴ χώρα καὶ δὲν ἀκοῦνε τὶς Κασσάνδρες τῆς καταστροφῆς• οἱ ἐπαγγελματίες τῆς κατασυκοφαντήσεώς μας ἔχουν παραμείνει σὲ δύο κυκλώματα πλέον, στὰ στελέχη τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ στὴν διαπλοκή, ἀλλὰ περισσότερο στὸν οἰκονομικό μας τύπο, ὅπως καταγράφεται στὶς χρηματιστηριακὲς συναλλαγές.