Σαφὴς διστακτιτότης ἀντιπολιτεύσεως

Τὰ σχόλια τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ τὴν ὁρκωμοσία τῆς νέας κυβερνήσεως διαπνέονται ἀπὸ διστακτικότητα καὶ ἀμηχανία γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις• κανεὶς δὲν ἐπανέλαβε τὸ αἴτημα τῶν ἐκλογῶν, ἐνῶ τὸ πιπίλιζε συνέχεια προηγουμένως ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ ἁπλῶς προέβλεψε ἐξελίξεις τὸ Φθινόπωρο. Τὰ πάντα θὰ κριθοῦν ἀπ’ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, ἐὰν ἐπιτύχει ἡ ἀνάκαμψη καὶ μειωθοῦν κατὰ μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες οἱ ἄνεργοι, κάτι διόλου ἀπίθανο, μὲ τὴν ἁλματώδη ἄνοδο τοῦ τουρισμοῦ τῆς ζητήσεως ἀκινήτων ἀπὸ ξένους γιὰ τὴν ἀπόκτηση βίζας καὶ τὶς ἐπενδύσεις στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, τότε ὅλα εἶναι πιθανά• ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας ἔχει παραχωρήσει τὴν θέση της στὴν ἀγορὰ στὴν ἐμπιστοσύνη ὅλων ὅτι κάτι γίνεται καὶ μποροῦν νὰ γίνουν περισσότερο. Ἄρχισαν ὅλοι νὰ τρέχουν, ὁπότε κάτι βγάζουν…